เลสเตอร์ยืนยันความตายที่น่าเศร้าของเจ้าของในความผิดพลาดของเฮลิคอปเตอร์

ห้าคนรวมทั้งนายวิชัย